Co je Letní Soustředění Mládeže?

39.ročník

1.6.2020

Vážení rodiče, milí účastníci, letošní LSM se bohužel neuskuteční. Kvůli stávajícím opatřením a omezením, která se vztahují na školy, nebude možné zajistit podmínky nutné pro hladký průběh soustředění. Moc nás to mrzí a doufáme, že nám do budoucna zachováte přízeň.

15.5.2020

Vážení rodiče, milí účastníci, letošní LSM se bohužel neuskuteční v klasickém červencovém termínu.
V současné době jednáme s vedením školy o náhradním termínu v srpnu (pravděpodobně 16.-22.8.). Bude se jednat o zkrácenou verzi s menším počtem účastníků.

26.3.2020

Vážení rodiče, milí účastníci, vzhledem z současné nejisté situaci není vůbec možné říci, zda se letošní LSM vůbec uskuteční.

V závislosti na tom, kdy se stávající opatření uvolní a otevřou se školy a v případě, že bude zájem z vaší strany, je možné uvažovat o zorganizování pozměněné verze LSM (např. týdenní turnus v srpnu) v menším počtu osob apod.

Pro další informace sledujte náš web a facebook.

Pevné zdraví přeje organizační tým LSM!

31.1.2020

Letos pořádá Hifiklub Bystřice nad Pernštejnem již 39. ročník LSM (Letní Soustředění Mládeže).

Jedná se o soustředění zaměřené na rozvoj schopností účastníků v oblasti programování, elektroniky, 3D tisku, videa a fotografie. Každý účastník si zvolí oblast zájmu a té se věnuje po dobu celého soustředění. Poslouchá odborné přednášky a dělá praktická cvičení ve svém zaměření. Jednotlivé obory jsou vedeny vedoucími a praktikanty, kteří mají k danému tématu hlubší vztah, buď studují tímto směrem zaměřenou školu, a nebo v oboru již pracují.
Výběr oboru není nijak závazný, ani svazující. Účastníci se mohou do tvorby a vzdělávání zapojit ve všech oblastech.

Program LSM není zaměřený pouze na odbornou část. Každý den jsou pro účastníky připraveny aktivity v přírodě (různé hry, výlety za krásami Vysočiny a sporty). Každý účastník si na konci odveze nové znalosti, plody vlastní práce (výrobek, program, či jiný výtvor) a spoustu pěkných vzpomínek.

Soustředění se koná ve Štěpánově nad Svratkou (cca. 6 km od Bystřice nad Pernštejnem) v místní základní škole. Štěpánov je situován v údolí řeky Svratky a je obklopen malebnou přírodou. Snídaně, oběd i večeře jsou zajištěny ve školní jídelně, účastníci spí ve školních třídách.

Soustředění je určeno pro děti a mládež od 10 do 20 let. Doba trvání LSM je 14 dní od neděle 5. července do soboty 18. července 2020.

Cena LSM je 6000,- Kč. V ceně je zahrnut odborný program, stravování, spotřeba energií, připojení k internetu, spotřební materiál v závislosti na jednotlivých sekcích a další drobné výdaje. Dopravu na soustředění a zpět si účastníci zajišťují a hradí sami. Uzávěrka přihlášek je do 31. května 2020 včetně.