Elektronika

Letní soustředění mládeže ve Štěpánově nad Svratkou

V sekci elektronika se vedoucí věnují účastníkům individuálně. Úplní začátečníci se seznámí s veličinami napětí, proud a odpor, základními součástkami od rezistoru po tranzistor a osvojí si základy pájení. Výstupem jejich práce je vlastnoruční výrobek, kterému porozumí, případně ho i navrhnou, a zpracují jeho dokumentaci.

Pokročilí účastníci se seznámí se základy polovodičové techniky, RLC obvody, logickými operátory, operačními zesilovači, obvody pro zpracování nízkofrekvenčního střídavého signálu a dalšími principy. Sami si na nepájivém poli navrhnou a otestují vlastní obvod, následovaný vytvořením plošného spoje, jeho osazením a příslušnou dokumentací. Do svého výrobku mohou zahrnout i jednoduché aplikace jednočipových mikropočítačů (I51, PIC).

Nejzkušenější účastníci pracují samostetně na vlastních projektech, mají k dispozici příslušné technické zázemí (generátor signálů, osciloskop, čítač, digitální multimetry, laboratorní zdroje, …). Mají k dispozici odborné konzultace v oblastech zpracování obrazu a zvuku (digitalizace); programování jednočipů, assembler, C; snímače a převodníky; principy, vlastnosti a teorie regulace (PID regulátor); přenos signálů v průmyslovém prostředí. Je možná i aktivní spolupráce se sekcí Programování, fantazii se meze nekladou.