Poděkování firmě Wera Werk s. r. o.

Děkujeme firmě Wera Werk s. r. o. za její finanční i věcné dary. Bez jejich přispění by LSM 2017 nebylo tak krásné.