Programování

Letní soustředění mládeže ve Štěpánově nad Svratkou

V sekci programování učíme účastníky programátorskému myšlení a přístupu k řešení problémů. Pro méně zkušené začínáme s nejjednoduššími základy programování formou malých projektů, které účastníkům pomáhají si udělat představu o tom, jak převést jednoduché problémy na počítačový program – jedná se například o jednoduché hry. Začátečníci se většinou učí v programovacím jazyce Python, který je pro tento účel vhodný, díky svému jednoduchému zápisu. Začátečníci se také mohou věnovat základům tvorby webů (jazyky CSS + HTML + JS), pokud je to pro ně zajímavější než klasické programování.

Pro mírně pokročilé účastníky, kteří už mají nějaké to programování mají za sebou nabízíme pokročilejší tvorbu webů, která kromě HTML, CSS a JS zahrnuje také práci s databázemi a serverovými skripty v jazyce PHP a jeho frameworcích. Pokročilejší programátoři se pak mohou věnovat objektově orientovanému programování v jazycích Python nebo Java.

Výuka probíhá formou různě náročných projektů menšího či většího rozsahu, které dobře demonstrují vlastnosti programovacích jazyků a typické situace, které programátor při tvorbě programů musí řešit. Zhruba od poloviny tábora probíhá práce na rozáhlejším projektu, aby si každý účastník mohl odvézt nějaký produkt všeho toho, co se naučil.

Pokud si účastník přiveze na tábor nějaký svůj individuální projekt, na kterém by rád pracoval, naši vedoucí mu rádi pomohou s jeho realizací podle svých znalostí.

Vedoucí v této sekci jsou především z řad bývalých účastníků, kteří se nyní programování věnují ve svém zaměstnání nebo tento obor studují na vysoké škole.